ROMÂNIA
BioTowns

16 Februarie 2012, a avut loc o dezbatere publică pe marginea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de specialitate pentru evaluarea biotopurilor urbane şi a Planului strategic pentru protejarea şi conservarea biodiversităţii
16.02.2012

Primăria Municipiului Timişoara a organizat joi, 16 Februarie 2012, începând cu ora 15.00, în sala de consiliu de la etajul I al instituţiei, o dezbatere publică pe marginea  Proiectului de hotărâre privind  aprobarea Studiului  de specialitate pentru evaluarea biotopurilor urbane şi a Planului strategic pentru protejarea şi conservarea biodiversităţii realizat în cadrul Proiectului  „Biodiversitatea şi protecţia naturii – o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite”, acronim BIOTOWNS,  cod proiect HURO/0901/128/1.3.4., prin Programul de Cooperare Transfrontalieră  Ungaria — România 2007-2013.
 
La dezbatere au participat persoanele interesate.De asemenea, cetăţenii interesaţi s-au putut  adresa şi în scris cu propuneri privitoare la acest material. S-au înregistrat peste 200 de propuneri pentru Planul strategic pentru protejarea şi conservarea biodiversităţii în Municipiul Timişoara.
 
Astfel, Planul strategic pentru protejarea şi conservarea biodiversităţiirealizat în cadrul ProiectuluiBIOTOWNS beneficiază pe lângă implicarea experţilor din cadrul  Asociaţiei AROUND LIFE Sebiş, a colaboratorilor acestora, a specialiştilor şi experţilor din cadrul Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi de o largă implicare a experţilor şi specialiştilor  din partea  societăţii civile.

Contribuţia societăţii civile la elaborarea acestui document strategic este extrem de importantă, datorită faptului că propunerile, argumentele şi argumentele vin de la experţi  în domeniile: horticulturii, biologiei, zoologiei, silviculturii, agriculturii, entomologiei, amenajării peisajului, arhitecturii peisajului, protecţiei mediului şi a altor domenii complementare, cu arii de competenţă în domeniul biodiversităţii. De asemenea, implicarea profesorilor din unităţile de învăţământ, care derulează activităţi concrete de educaţie ecologică şi protecţia mediului, în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior, alte instituţii publice de protecţie a mediului, a cadrelor didactice din ECO-ŞCOLI constituie un important aport în definitivarea planului strategic şi viitoarea implementare a măsurilor şi acţiunilor din planul strategic.

Cu toate că Proiectul BIOTOWNS a estimat iniţial implicarea unui număr de 125 de experţi şi specialişti în elaborarea Planului Strategic pentru protecţia şi conservarea biodiversităţii, acest indicator a fost cu mult depăşit. Implicarea într-un număr atât de mare experţilor şi specialiştilor constituie pe lângă o premisă a faptului că documentul strategic este fundamentat pe cunoştinţe, opinii şi viziuni realiste dar şi faptul că acest document se bucură de susţinerea largă a experţilor,  urmând a beneficia de suport şi implicare în implementare.

Trebuie precizat faptul că privitor  la  rezultatele şi propunerile Planului strategic pentru protecţia şi conservarea biodiversităţii, s-au primit şi  numeroase opinii/recomandări favorabile, formulate verbal, ca urmare a discuţiilor în activitatea curentă a Direcţiei de Mediu.