BioTowns

22- 25 Mai 2012 - SĂPTĂMÂNA VERDE 2012 - WATER IS VITAL - GREEN WEEK TIMISOARA 2012
15.05.2012
                                               COMUNICAT DE PRESĂ

În acest an, Direcţia Generală pentru Mediu a Comisiei Europene organizează la Bruxelles evenimentul GREEN WEEK, dedicat APEI, având ca slogan: „The water challenge – every drop counts” – „Provocarea apei – fiecare picătură contează”. Cu ocazia acestui eveniment se va organiza una dintre cele mai mari conferinţe şi expoziţii de promovare a politicilor de mediu europene, focusate pe factorul de mediu - apă.

Municipiul Timişoara organizează în perioada 22-25 Mai 2012 evenimentul „WATER IS VITAL – GREEN WEEK 2012” / „APA ESTE VITALĂ – SĂPTĂMÂNA VERDE 2012”, eveniment satelit al GREEN WEEK, aprobat de către Direcţia Generală pentru Mediu a Comisiei Europene. Apa stă la baza vieții. Este o resursă crucială pentru umanitate, generând și sprijinind creșterea economică și prosperitatea. De asemenea, apa este esențială pentru ecosistemele naturale și pentru reglarea climei.

Municipiul Timişoara va organiza SĂPTĂMÂNA VERDE 2012 cu o serie de acţiuni: în zilele de 22 şi 23 Mai - un simpozion dedicat gestiunii apei şi o zi a porţilor deschise la Uzina de Apă din Timişoara, în strânsă colaborare cu Societatea de Apă şi Canal Aquatim Timişoara, un concurs foto pe tema apei şi biodiversităţii aflate în strânsă conexiune cu apa, concursuri de desene în Parcul Rozelor, iar în 24 şi 25 Mai - ecologizarea unor lucii de apă şi o excursie de vizitare a Pădurii Verzi în scopul educării tinerilor asupra problemelor privind protecţia mediului, a importanţei apei în acest ecosistem şi a necesităţii protejării surselor de apă din această pădure.

Perioada de desfăşurare a evenimentului GREEN WEEK 2012 include şi două evenimente importante în calendarul evenimentelor de mediu şi anume: 22 Mai – Ziua Internaţională a Biodiversităţii şi 24 Mai – Ziua Europeană a Păsărilor. Prin acţiunile de ecologizare a unui luciu de apă şi organizarea excursiei de vizitare a Pădurii Verzi, se urmăreşte relevarea importanţei apei în natură, a zonelor umede şi a ecosistemelor acvatice (păsări, animale şi vegetaţie ripariană), dar şi creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor pentru ocrotirea naturii prin păstrarea nealterată a caracteristicilor mediului natural cu tot ceea ce implică această definiţie: reducerea şi eliminarea poluării apei şi solului dar şi păstrarea nealterată a ecosistemelor naturale.

VICEPRIMAR,
ADRIAN ORZA