BioTowns

WATER IS VITAL - GREEN WEEK TIMISOARA 2012 - 22-25 Mai 2012
28.05.2012

                                        


                                        


                                                             COMUNICAT DE PRESĂ
           
privind  desfăşurarea activităţilor în cadrul  evenimentului „WATER IS VITAL – GREEN WEEK TIMISOARA 2012” - ”SĂPTĂMÂNA VERDE„ organizată  în perioada 22 - 25.05.2012
 
 
În acest an, Direcţia Generală pentru Mediu a Comisiei Europene a organizat la Bruxelles evenimentul GREEN WEEK, dedicate APEI, având ca slogan: “ The water challenge – every drop counts” – “Provocarea apei – fiecare picătură contează”. Cu ocazia acestui eveniment s-a organizat una din cele mai mari conferinţe şi expoziţii de promovare a politicilor de mediu europene, focusate pe factorul de mediu – APA.
 
În acest context, Primăria Municipiului Timişoara, prin Direcţia de Mediu, în colaborare cu  S.C.Aquatim S.A. Timişoara a organizat în perioada 22 - 25.05.2012 evenimentul “ WATER IS VITAL – GREEN WEEK 2012 - APA ESTE VITALĂ – SĂPTĂMÂNA VERDE 2012”, eveniment satelit al GREEN WEEK, aprobat  de către Direcţia Generală pentru Mediu a Comisiei Europene.
 
Cu ocazia acestui eveniment s-au desfăşurat următoarele acţiuni şi activităţi:
 
În data de 22.05.2012, în Sala Consiliului Local al Municipiului Timişoara s-a desfăşurat Conferinţa ” APA ESTE VITALĂ – SĂPTĂMÂNA VERDE 2012”. La lucrările conferinţei au  participat un număr de peste 100 persoane, reprezentanţi din partea Primăriei Municipiului Timişoara – Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică, reprezentanţi ai S.C. Aquatim SA Timişoara, ai Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului – Facultatea de Agricultură, cadre didactice din învăământul superior şi liceal din municipiul Timişoara, elevi, studenţi şi alte persoane interesate.


 
Invitatiile evenimentului:La conferinţă, au luat cuvântul domnii: Adrian ORZA – Viceprimarul Municipiului Timişoara, Dr. Ing. Ilie Vlaicu – Director General SC Aquatim SA Timişoara, Dr. Ing. Ec. Vasile CIUPA – Director Executiv al Direcţiei de Mediu şi s-au prezentat următoarele lucrări ştiinţifice: 
―„Aquatim - investim în mediu” – Doamna Cristina BORCA –  Departamentul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SC Aquatim SA Timişoara;
―“Reconstrucţia ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţei” – Fabiola Paula TĂNASĂ – Consilier  din cadrul Direcţiei de Mediu, Primăria Municipiului Timişoara;
―“Vegetaţia din ecosistemele acvatice şi palustre din Timişoara – privire asupra situaţiei actuale şi recomandări” – Prof. Univ. Dr. Gabriel - Gicu ARSENE – Facultatea de Agricultură – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara;
― „Inventarierea şi evaluarea ihtiofaunei din Canalul Bega”- asist. univ. dr. Ioan Bănăţean – DUNEA - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara – Facultatea de Agricultură;
― „Ape stagnante în Timişoara” – Film documentar.
În finalul conferinţei au avut loc discuţii libere, schimb de opinii, idei şi experienţe în domeniul conservării şi protecţiei apei, s-au tras concluzii şi învăţăminte şi s-au conturat învăţăminte în acest domeniu.

În data de 23.05.2012, SC Aquatim SA Timişoara a organizat  ZIUA PORŢILOR DESCHISE LA STAŢIA DE TRATARE A APEI BEGA
. S-a vizitat întreg traseul de obţinere a apei potabile, începând de la captarea apei şi până la consumul apei la robinet. La eveniment au participat reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi cadre didactice şi elevi de la şcolile cu profil ecologic din Municipiul Timişoara.
Vizita la Staţia de Tratare a Apei BEGA s-a bucurat de un real succes datorită caracterului său teoretic şi  practic.

 
În data de 24.05.2012, în Parcul Rozelor din Timişoara – care a fost modernizat şi redeschis publicului timişorean, în imediata proximitate a Canalului BEGA, s-a desfăşurat o activitate ecologică, de responsabilizare a tinerilor asupra importanţei apei în mediul urbanşi asupra eforturilor care rebuie făcute zi de zi pentru prezervarea acesteia într-o stare cât mai pură. Lecţia de ecologie în aer liber a fost  coordonată de  profesorii – educatori, care au coordonat şi o activitate  artistică, în cadrul căreia copii au putut să exprime prin  desene  importanţa apei în oraşul Timişoara.
La eveniment au participat elevi şi cadre didactice de la şcolile cu profil ecologic din Municipiul Timişoara: ECO – Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 16 TAKE IONESCU Timişoara. Evenimentul a fost o mare reuşită şi a scos în evidenţă talentul, dragostea şi ataşamentul tinerilor pentru natură.În data de 25.05.2012, la Grădina Zoologică s-a organizat o acţiune de ecologizare a unui luciu de apă şi de vizitare a Grădinii Zoologice. La eveniment au participat un număr de 85 de elevi şi cadre didactice de la şcoli şi licee din Municipiul Timişoara. Acţiunile s-au bucurat de un real succes scoţând în evidenţă participarea şi responsabilitatea tineretului la acţiunile de conservare şi protejare a mediului în general şi al apei, în special.
 Precizăm că, în perioada 22-25.05.2012, vremea a fost nefavorabilă desfăşurării unor acţiuni şi activităţi practice – cod galben de ploi – motiv pentru care a fost imposibilă organizarea acţiunilor de ecologizare a luciului de apă de pe strada Lacului. De asemenea, vizionarea Pădurii Verzi nu a fost posibilă din aceleaşi considerente, urmând ca această acţiune să fie reprogramată pentru altă dată, funcţie şi de programul formaţiunii „SALVO” Timişoara.
 
Toate acţiunile şi activităţile desfăşurate în perioada 22-25.05.2012 cu ocazia evenimentului „SĂPTĂMÂNA VERDE 2012”au avut drept corolar comun relevarea importanţei apei în natură, a zonelor umede şi a ecosistemelor acvatice, dar şi creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor pentru ocrotirea naturii prin păstrarea nealterată a caracteristicilor mediului natural.
 
Prin grijja Societăţii Comerciale Aquatim Timişoara, elevii au putut beneficia de şepcuţe textile  personalizate ale evenimentului GREEN WEEK 2012 – Timişoara, dar şi de  o publicaţie tipărită privind Directiva-cadru a Uniunii Europene  privind apa.

 Câştigătorul concursului de fotografie desfăşurat în cadrul evenimentului "GREEN WEEK TIMIŞOARA 2012" este  Domnul Gabriel VIŞAN din Timişoara, cu fotografia "Canalul Bega".


 Mulţumim pe această cale tuturor partenerilor şi participanţilor la evenimentul GREEN WEEK TIMIŞOARA 2012 !


DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,
VASILE CIUPA