BioTowns

Combaterea speciei invazive Ambrosia artemiisifolia
14.08.2012

                                                 COMUNICAT DE PRESĂ


„Speciile invazive reprezintă o ameninţare majoră la adresa biodiversităţii. Având în vedere rapiditatea aclimatizării şi răspândirii acestora, măsurile adoptate de un stat membru pot să nu aibă nici un efect dacă ţările învecinate nu acţionează sau nu răspund în mod concertat. Consecinţele de natură ecologică, economică şi socială ale răspândirii speciilor invazive pentru ţările UE sunt serioase și necesită un răspuns armonizat. ” afirma dl. Stavros Dimas, Comisar UE pentru Mediu.

Prin plantă invazivă (invadatoare) se înţelege aceea care îşi multiplică, rapid sau lent, numărul de indivizi şi ocupă arii mici sau mari, în detrimentul altora, obişnuit datorită unui factor ecologic dominant şi favorizant, natural sau antropic.

Plantele invazive ar putea deveni cele mai răspândite dar și cele mai distructive dacă schimbările climatice continuă, potrivit unei analize citate de Science Daily.

Una dintre cele mai întâlnite plante invazive este Ambrosia artemisiifolia.

Reiterăm faptul că Ambrosia artemisiifolia (iarba pârloagelor) se găseşte frecvent de-a lungul şoselelor şi al căilor ferate, atât în intravilan, cât şi în extravilanul localităţilor. Ea este o specie invazivă, inclusă în lista oficială a buruienilor de carantină, caracterul nociv al speciei fiind cauzat de afecţiunile alergice pe care le provoacă în perioada înfloririi.

Ambrosia artemisiifolia este o plantă originară din America de Nord, prezenţa ei fiind remarcată încă din anii 1853 în Europa. La noi în ţară, s-a aclimatizat recent, putând fi întâlnită cu precădere pe Valea Mureşului, în Banat, în judeţele Bihor, Vaslui, Giurgiu. În municipiul Timişoara s-a constatat prezenţa acestei plante mai ales în cartierele mărginaşe ale oraşului, în apropierea terenurilor virane.

În contextul încălzirii globale a crescut foarte mult producţia de polen de ambrozie; cantitatea de polen se dublează în perioadele de secetă şi temperaturi crescute, planta având o perioadă lungă de înflorire. Polenul acestei plante este unul dintre factorii agravanţi ai astmului bronşic la sfârşitul verii.

Specialiştii recomandă smulgerea din rădăcini a ambroziei înainte ca inflorescenţele să ajungă la maturizare, deoarece acestea provoacă alergii la nivelul căilor respiratorii.

Primăria Municipiului Timişoara efectuează periodic lucrări de cosire şi smulgere a buruienii alergogene Ambrosia artemisiifolia din spaţiile verzi puternic infestate. De asemenea, încercăm să identificăm terenurile virane afectate de răspândirea acestei buruieni pentru luarea măsurilor necesare.

Pe această cale, solicităm colaborarea persoanelor fizice şi juridice din Timişoara, în eradicarea acestei buruieni, prin cosirea şi smulgerea ei pe terenurile aflate în administraţia / proprietatea lor, ceea ce ar spori considerabil eficienţa măsurilor luate de Primăria Municipiului Timişoara.

Primăria Municipiului Timişoara a reglementat prin Hotărârea de Consiliu Local nr.206/2009, care modifică şi completează H.C.L. 371/2007 următoarele: Art.25, alin. x) constituie contravenţie .şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 „nedistrugerea buruienilor şi în mod special a celor cu potenţial alergen (iarba pârloagelor-Ambrosia artemisiifolia, pelinul – Artemisia sp.) de pe spaţiile verzi, prin scoaterea rădăcinilor, smulgere, cosire.”

De asemenea, Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara, la Cap.I, Art. A, alin. i) prevede că: persoanele fizice şi juridice au obligaţia de „distrugere a buruienilor şi în mod special a celor cu potenţial alergen (iarba pârloagelor - Ambrosia artemisiifolia, pelinul – Artemisia sp.) de pe spaţiile verzi, prin scoaterea rădăcinilor, smulgere, cosire”.

VICEPRIMAR,
Dan DIACONU