BioTowns

30 Mai 2013 - Ziua Trandafirului în Parcul Rozelor
24.05.2013

                                                 COMUNICAT DE PRESĂ
                                                 ZIUA TRANDAFIRULUI
                                                           30 MAI 2013
 
Timişoara este cunoscută ca Oraşul florilor, Oraşul trandafirilor, Oraşul Rozelor. Inima municipiului este marcată de Parcul Rozelor, amplasat foarte aproape de punctul de reper al kilometrului zero. Parcul Rozelor are o istorie incredibilă şi doar eforturile unor oameni deosebiţi, eforturi depuse mai bine de un secol. Parcul Rozelor a fost realizat în anul 1918. Intenţii de amenajare existau încă de pe la 1900, deoarece s-a păstrat o hartă din acel timp. Parcul Rozelor avea să fie inaugurat abia în anul 1934. În continuare, farmecul este dat de mulţimea de roze, dar şi de alte specii valoroase, precum şi de unele amenajări deosebite realizate aici de-a lungul anilor.

Statisticile vremii consemnează că la finele deceniului al treilea al secolului XX, se cultivau în municipiul Timişoara aproximativ 500.000 exemplare aparţinând la circa 2.000 de varietăţi. Din necesitatea de a prezenta publicului această imensă colecţie în anul 1928 a fost amenajat, prin strădania neobosită a familiei col. I. Sâmbăteanu, Parcul Rozelor – cel mai mare rozariu din  România. Preparativele de organizare ale rozariului le-a condus cel mai de seamă rozerist al ţării la acea vreme Arpad Muhle, împreună cu directorul Horticulturii Mihai Demetrovici, ajutaţi de horticultorii bănăţeni.

Acţiunea de repopulare a locului cu trandafiri a pornit, cu poticniri, încă din 1953, când s-au plantat în zona 43 de varietăţi de roze. După mai bine de un deceniu, în 1965, se realizează o inventariere şi un catalog cu varietăţile prezente în parc. Sunt înregistrate peste 1200, deci putem vorbi de o nouă epocă de glorie a Parcului Rozelor.
În anul 2012 s-a finalizat modernizarea Parcului Rozelorcu finanţare nerambursabilăprin Programul Operaţional Regional, Axei prioritare 1. „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere”, plantându-se 9024 trandafiri din 900 de soiuri, s-a amenajat un sistem de irigare computerizat, sistemul de iluminat din parc este realizat cu corpuri fotovoltaice, s-au modernizat aleile şi grupul sanitar şi s-au amplasat 77 de bănci, 35 coşuri de gunoi, 12 vaze ornamentale şi s-au refăcut pergolele. În prezent, colecţia de trandafiri este formată din 1200 de soiuri de trandafiri (900 de soiuri plantate în 2012 şi 300 de soiuri din vechea colecţie).
Valoarea investiţiei a fost de 5.057.782,66 lei (T.V.A inclus).

Trandafirul este sărbătorit în fiecare an, începând cu anul 2009, în ultima joi a lunii mai, prin organizarea mai multor activităţi specifice: altoiri de trandafiri tufă şi cu trunchi, tăierea sălbatecului etc.
Pentru anul 2013, Primăria Municipiului Timişoara – Direcţia de Mediu prin Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă, organizează „Ziua Trandafirului” în 30 mai 2013, ora 10.00.

Evenimentul implică participarea elevilor, studenţilor, cadrelor didactice universitare şi preuniversitare, dar şi a tuturor cetăţenilor iubitori de trandafiri.

Obiectivul principal al acestui eveniment este conştientizarea cetăţenilor despre valoarea istorică şi ştiinţifică a Parcului Rozelor şi însemnătatea trandafirilor în viaţa noastră.
 
                                              VICEPRIMAR
                                              DAN DIACONU


Comunicatul de presă în format pdf                                                                Barcarole


                                                 Doris Tystermann


                                             Double Delight


                                             Imperatrice Farah


                                                  Tocade