BioTowns

Plantatie de 8 hectare de SALCIE ENERGETICĂ (Salix viminalis) realizata la Timisoara
19.12.2013

                                                            COMUNICAT DE  PRESĂ
 
Primăria Municipiului Timişoara a identificat în Zona Ciarda Roşie, o suprafaţă de teren de 8,11 hectare, aflat  în administrarea Consiliului Local, alocat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 68/03.08.2013 ca amplasament  pentru amenajarea de spaţii verzi.  Întrucât terenul este traversat de linii electrice aeriene, afectate de reglementări privitoare la  asigurarea de zone de protecţie, realizarea unor spaţii verzi şi amenajări peisagistice cu vegetaţie arboricolă sau arbustivă, ori ca spaţiu verde pentru recreere nu este posibilă. Totuşi există posibilitatea realizării unei amenajări cu vegetaţie arbustivă cu o înălţime mai redusă.
Municipiul Timişoara, prin Strategia privind schimbările climatice şi Planul strategic de acţiune privind combaterea, atenuarea şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice,  are ca obiectiv major reducerea emisiilor de CO2 pe teritoriul Municipiului Timişoara cu cel puţin 20% până în anul 2020.
În vederea unei cât mai judicioase utilizări a terenului, luând în considerare anumite  caracteristici  fizice şi chimice care nu îl recomandă pentru amenajarea unor spaţii verzi (textură, permeabilitate a solului redusă, exces de umiditate), precum şi dedicarea acestuia într-un scop cât mai apropiat unui model de dezvoltare durabilă, s-a  considerat că,  autoritatea publică locală trebuie să fie un exemplu  în ceea ce priveşte abordarea unor culturi energetice de biomasă, prin realizarea pe acest teren a unei plantaţii de salcie energetică.
 
Salcia energetică (Salix viminalis) este o specie arbustivă ce creşte sub formă de tufă, a cărei lujeri ating o înălţime de cca 4 m, în condiţii de recoltare anuală. Are o creștere rapidă (de până la 3-3,5 cm/zi în perioada de creştere activă) şi o mare putere de regenerare, putând produce începând cu anul II-III de la plantare, în medie 30 tone de biomasă anual/hectar.
Salcia energetică se poate utiliza ca şi biocombustibil cu o mare putere calorică (~4900 Kcal/kg ~ 18-20 MJ/kg ~ 5,5 KW). De asemenea, se poate utiliza în industria lemnului şi hârtiei, în industria farmaceutică, în horticultură - pentru constituirea unor perdele de protecție, atât a culturilor cât şi a căilor de comunicație, la ameliorarea terenurilor degradate, etc. Din biomasă se pot obține  brichete şi peleţi.
Salcia energetică are capacitatea de a valorifica bine terenurile improprii altor culturi – în primul rând terenuri cu exces de umiditate,  dar şi terenuri degradate şi poluate. Cultura se poate exploata cca. 25 de ani. 
Edificarea unei plantaţii  vizează o succesiune de  operaţiuni agricole. Pregătirea terenului se realizează ca pentru orice altă cultură agricolă, plantarea s-a făcut în rânduri gemene la 75 cm. între ele, alternând cu intervale de 1,5 m. S-au utilizat ~ 13.860 butaşi/ha. Cultura se va întreţine curată de buruieni prin ierbicidare cât şi prin efectuarea de praşile mecanice şi manuale. De asemenea, plantaţia va beneficia de o fertilizare de bază şi fertilizări suplimentare odată cu lucrările de întreținere, cât şi după fiecare recoltare. Întreţinerea culturii curată de buruieni în special în anul I este esenţială pentru producţiile viitoare.
Începând cu anul II-III, în funcție de tehnologia aplicată, anual sau o dată la 2 ani, se va trece la recoltarea culturii sub formă de lujeri sau de așchii, manual sau utilizând combine autopropulsate sau tractate.
 
Informăm pe această cale timişorenii că, la data de 15.12.2013 s-a finalizat lucrarea de  plantaţie de salcie energetică (Salix viminalis), condiţiile condiţiile meteorologice ale ultimelor trei săptămâni fiind favorabile lucrărilor agricole specifice. Au fost utilizaţi 110.880  butaşi de salcie energetică aclimatizaţi,  proveniţi de la producători  autorizaţi.
Până în acest moment, cheltuielile pentru amenajarea plantaţiei de salcie energetică, s-au ridicat la 67.378 lei, sumele fiind asigurate din bugetul  local al Municipiului Timişoara. În cursul primăverii anului 2014, se vor realiza şi lucrările de ierbicidare.
 
Plantaţia de salcie energetică va contribui astfel la  o mai eficientă utilizare a terenurilor municipalităţii, la o nouă abordare locală privitoare la producerea de biomasă exploatată într-o manieră sustenabilă, care să fie utilizată ca biocombustibil, pentru producerea de energie, cu emisii scăzute de CO2.

                                                             PRIMAR,

                                                        NICOLAE ROBU


Comunicatul de presă în format pdf.


FOTOGRAFIILE AU FOST PUSE LA DISPOZIŢIE DE CĂTRE SOCIETATEA COMERCIALĂ "REBINA AGRAR"
S.R.L. GHILAD.                       Plantaţia de salcie energetică în anul I de vegetaţie                        Plantaţia de salcie energetică după formarea stadiului de masiv                       Plantaţia de salcie energetică după prima recoltare                       Plantaţia de salcie energetică în anul II de vegetaţie                       Plantaţia de salcie energetică în anul III de vegetaţie, după două recoltări                         Plantaţia de  salcie energetică - lot comparativ                     Plantaţia de salcie energetică iarnaS.C. "REBINA AGRAR" S.R.L. GHILAD -  prestatorul serviciilor de realizare a plantaţiei de salcie energetică.
Mai multe informaţii depre tehnologia culturii de salcie energetică (Salix viminalis), puteţi accesa AICIPlanul de situaţie a terenului din Ciarda Roşie, în suprafaţă de 8,11 hectare pe care s-a rtealizat plantaţia de salcie energetică