Biotowns
Biotowns
Biotowns
Romanian Magyar English
Biotowns

Biodiversity and Nature Protection

Primăria Municipiului Timişoara, prin Direcţia de Mediu, a depus în cooperare cu Primăria Oraşului Szeged, în cadrul celei de-a treia solicitări de propuneri a Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013,  Axa  prioritară 1 Îmbunătăţirea condiţiilor cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei de cooperare,  1.3. Protecţia mediului, acţiunea  1.3.4. Elaborarea de studii şi planuri”, cererea de finanţare a Proiectului cu titlul „Biodiversitatea şi protecţia naturii  - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite”, acronim „BIOTOWNS”. cerere de proiect  aprobată în şedinţa comună a Consiliului Local al  Oraşului Szeged şi  Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care a avut loc la Szeged, în data de 22.01.2010.
        Proiectul  are ca obiectiv evaluarea  situaţiei existente a biotopurilor din pădurea forestieră de protecţie, parte din Pădurea Verde din Timişoara, parcurilor şi zonele verzi ale municipiului Timişoara (floră şi faună) şi elaborarea unui Studiu strategic privind protejarea biodiversităţii existente şi creării premiselor pentru dezvoltarea acesteia în condiţii cât mai apropiate faţă de cel natural. Documentul strategic va face recomandări privind extinderile viitoare ale perdelei forestiere de protecţie, ameliorarea  situaţiei existente, recomandări pentru reechilibrarea ecologică a acestor obiective, protejării florei şi faunei, propuneri pentru structura şi compoziţia  ierboasă, arbustivă şi arboricolă a perdelelor de protecţie, modalităţi de stimulare şi protejare a lumii vii din aceste habitate, luând în considerare principiile dezvoltării durabile. Activităţile pentru partea maghiară sunt similare,  studiu urmând a viza biotopurile existente din spaţiile verzi şi  parcurile din Oraşul Szeged, în urma căruia să se elaboreze planul privind protecţia şi conservarea biodiversităţii.