Biotowns
Biotowns
Biotowns
Romanian Magyar English
Biotowns

23 Februarie 2012 - CONFERINŢA DE ÎNCHEIERE A PROIECTULUI BIOTOWNS

Proiectul de cooperare transfrontalieră derulat între orașele înfrățite Municipiul Timişoara şi Oraşul Szeged, cu titlul „Biodiversitatea şi protecţia naturii – o abordare resposabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite”, acronim BIOTOWNS, cod proiect HURO/0901/128/1.3.4., derulat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Fondul European de Dezvoltare Regională se apropie de final. În această perioadă se organizează Conferinţa de încheiere a proiectului.
 
Conferința va avea ca subiect central protecția naturii și conservarea biodiversității în mediul urban.

Evenimentul va oferi prilejul  reprezentanților  echipelor de proiect și specialiștilor primăriilor celor două orașe înfrățite să prezinte  activitățile proiectului, rezultatele acestuia, iar echipelor de specialiști care au elaborat Studiile de evaluare a biotopurilor urbane și Planurile strategice pentru protejarea și conservarea biodiversității în  Orașul Szeged și Timișoara să  prezinte documentele strategice elaborate în cadrul proiectului,  rezultatele, precum și propunerile  de măsuri, acțiuni și proiecte a căror  implementare  la nivelul celor două orașe  să  asigure   echilibrul ecologic în mediul urban tot mai  antropizat.
 
Evenimentul va avea loc în data de 23 Februarie 2012, între orele 10.00 – 14.00, în sala de conferințe de la Hotelul REGHINA BLUE, situat în Timișoara, strada Cozia nr. 51-53.

La eveniment vor participa reprezentanți ai  autorităților administrației publice locale, județene și regionale, responsabili din domeniul protecției mediului, reprezentanți ai mediului universitar, cadre didactice, elevi,  reprezentanții unor asociații de profil și persoane interesate de problematica protecției mediului și conservăriii biodiversității.

Conferința se va desfășura în limba română, fiind asigurată traducerea în limba maghiară.

Prezentările conferinţei:

1. Proiectul BIOTOWNS - Prezentarea proiectului - prezentată de Doamna ÁCS SÁNTA Ágnes - Manager de Proiect - Primăria Oraşului Szeged

1. Biodiversitatea şi protecţia naturii la Szeged - prezintată de echipa de experţi din Oraşul Szeged

2. Biodiversitatea şi protecţia naturii - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite - rezultatele Proiectului BIOTOWNS la Timişoara - prezentarea Studiului de evaluare a biotopurilor urbane şi a Planului strategic de acşiune pentri protecţia şi conservarea biodiversităţii în Municipiul Timişoara, preyentarea experţilor ASOCIAŢIEI AROUND LIFE Sebiş prin Prof. Adrian SINITEAN;

3.  Educaţia ecologică în Liceul Teoretic Béla BartókPrezentarea Doamnei Prof. Kinga  Enikö TÓTH - Liceul Teoretic Béla BARTÓK Timişoara

4. Primul centru de monitorizare a polenului din Timişoara (România). Flora alergenă din mediul urban (1999-2010) - Prezentat de Profesor Nicoleta IANOVICI - Universitatea de Vest din Timisoara

5.  Autoritatea publică locală şi responsabilităţile ce îi revn în domeniul protecţiei şi conservării biodiversităţii - prezintă Domnul Vasile CIUPA - Directorul Executiv al Direcţiai de Mediu - responsabil de proiect din partea Partenerului de Proiect;


Materialele şi FOTOGRAFII ALE EXENIMENTULUI - CONFERIŢA DE ÎNCHEIERE A PROIECTULUI BIOTOWNS