Biotowns
Biotowns
Biotowns
Romanian Magyar English
Biotowns

Biodiversitás és természetvédelem

                                   

                                               


A testvérvárosok kiemelt figyelmet fordítanak a természetvédelemre és a biodiverzitás fenntartására, illetve az élhető környezet kialakítására. A gazdaság és az infrastruktúra rohamosan fejlődik mindkét városban, jelentős a napi/állandó lakosságszám. A cselekvő természetvédelem hatékony megvalósítása érdekében a testvérvárosok közös projekt keretében készítik el felmérésüket és stratégia javaslataikat a városok biotópjainak fenntartása és újak kijelölése érdekében. Szeged:1.A környezet és természetvédelmi erdők, erdősávok felülvizsgálata.2.Szeged belterületén lévő parkerdők felülvizsgálata, természetvédelmi kezelésükre, környezetbarát hasznosításukra tett javaslat. A régi, klasszikus lakótelepek, és az új lakóparkok biotópjainak vizsgálata, továbbfejlesztése. Temesvár: A felterjesztésre kerülő pályázat során szükségszerű egy tanulmány elkészítése, amely felméri a Vadászerdő és a véderdők jelenlegi biodiverzitását.A tanulmány célja az erdők, parkok növényzeti szerkezetének felmérése és a tervezett véderdő strukturájának kialakítása, új koncepció szerint, amelyben az állatok (madarak, rovarok és agyéb gerinctelenek) megfelelő  búvóhelyeket és fészkelő helyeket találhatnak maguknak.
 
Célunk, hogy készüljön el egy helyzetfelmérő és stratégiát kijelölő természetvédelmi tanulmány mindkét városban. A pályázó testvérvárosok között jelentős együttműködés jelentkezik több területen is, de a természetvédelemben jelenleg csupán adminisztratív együttműködés tapasztalható.

A két partner az előzetesen készített felmérések és tanulmányok alapján úgy ítéli meg, hogy a két város között létrejövő szoros szakmai, környezet és természetvédelmi együttműködés jelentősen fellendítheti a határtérség környezeti  projektjeit, valamint elindíthatja a szorosabb együttműködést a társadalom, a szociális szféra, illetve a gazdasági szektor szereplői között is.

Az "BIOTOWNS" szlogen nem titkolt célja az élhető városok megteremtése, a közös természetvédelmi együttműködés és információátadás segítségével
                           .